X
تبلیغات
نمره دانشجویان
مشاهده اطلاعات لازم در خصوص امتحانات و نمرات و همه جزئیات مربوط به امتحانات
نمرات شبیه سازی وارد سیتم آموزشی شد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی 1392ساعت 23:44  توسط جاودان خرد  | 

شماره دانشجویی نمره کل
882932015 13.5
882932011 12.25
912931009 16.75
912931020 14.5
912931001 12.25
912932032 16.25
912932004 14.5
912931008 16
912931015 14.75
912932023 14.5
922931028 17
912932013 20
892931013 17
912931001 13.5
912931003 18
912931002 19
912932035 15
912931021 13.75
912931014 20
912931004 20
912931018 18.5
912931012 18.25
912931031 15.5
892931024 12
902932002 12.5
912931006 16.75
902932034 14.25
892931025 15
912931005 16.25
912932005 14.5
902932021 16.75
912932027 16
912931007 16.5
912932034 13.5
892931021 17.5
912932014 15.5
912932031 19

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 17:23  توسط جاودان خرد  | 

روز چهارشنبه 27 آذر ساعت 8-12 دانشگاه غیر انتفاعی پویا واقع در نجف آباد هستم

کسانی که درخواست یا مدرکی دارن که حقی از آنها ضایع شده می توانند می توانند درخواست خود را به ایمیل زیر فرستاده یا به طور حضوری ارایه نمایند

m.javedankherad@gmail.com

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 10:58  توسط جاودان خرد  | 

شماره دانشجویی برگه ااز 17  کلاسی از 5 نمره مثبت نمره کل
882932015 7 3.5 1 11.5
882932011 9.25 1 10.25
912931009 11.25 3.5 14.75
912931020 9.5 3 12.5
912931001 6.25 4 10.25
912932032 9.25 4 1 14.25
912932004 9 3.5 12.5
912931008 10.5 3.5 14
912931015 8.25 4.5 12.75
912932023 9 3.5 12.5
922931028 11 4 15
912932013 13.5 4.5 18
892931013 11 4 15
912931001 8 3.5 11.5
912931003 10.5 4 216.5
912931002 13 3.5 1 17.5
912932035 7.5 4 1 12.5
912931021 8.75 3 11.75
912931014 13.5 5 18.5
912931004 14.5 5 1 19.5
912931018 10.5 5 1 16.5
912931012 11.25 5 16.25
912931031 8 4.5 1 13.5
892931024 7.5 2.5 10
902932002 8 3.5 11.5
912931006 11.25 4.5 1 14.75
902932034 7.75 4 1 11.75
892931025 9.5 3.5 13
912931005 9.75 3.5 1 14.25
912932005 9 3.5 12.5
902932021 8.75 5 13.75
912932027 10 4 14
912931007 8.5 4 2 14.5
912932034 8 3.5 11.5
892931021 11.5 4 15.5
912932014 8.5 4 1 13.5

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 1:28  توسط جاودان خرد  | 

welcome
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مهر 1391ساعت 19:23  توسط جاودان خرد  |